Feeds:
Posts
Comments

The project ‘Arches Gallery’ has reached the end. Arches Gallery temporarily closed.

Advertisements

http://www.yanazerkalova.com/

 

“Nie chcę was trzymać poza książką; żywi lub martwi jesteście jej czytelnikami.
To się dzieje poza mną; i chcę, żeby to się działo – właśnie tak, w milczeniu.

Wbrew obiegowej idei
Słowo nie leży na początku świata;
Człowiek mówi tak jak pies szczeka,
By wyrazić wściekłość lub lęk.

Przyjemność jest cicha,
Podobnie jak stan szczęścia.

Ja jest syntezą naszych porażek, ale jest tylko syntezą częściową.
Lękajcie się moich snów.
Przeznaczeniem tej książki jest danie świadectwa Przyszłym. Ludzie – pomyślą ci, którzy nastąpią po nas – potrafili czegoś dokonać. To już coś, ale to nie wszystko; mamy do czynienia z produkcją pośrednią.”

Możliwości Wyspy –
Michel Houellebecq

“I do not want you to keep out of the book, living or dead are its readers.
It happens outside of me, and I want it to happen – just as, in silence.
Contrary to popular ideas
The word is not at the beginning of the world;
The man speaks like a dog barking,
To express anger or fear.
Pleasure is quiet,
Like the state of happiness.
I is a synthesis of our failures, but there is only a partial synthesis.
Afraid of my dreams.
This book is destined to witness the future of the dish. People – think those who will follow after us – they could achieve something. That’s something, but that’s not all, we are dealing with the production of the intermediate. ”

Possibilities of the island
Michel Houellebecq
…..

Możliwości Wsypy – Wystawa Fotografii – Zover Hax
Otwarcie – 22.06.2011, 22:45 CET (2:15 PM, PDT) Gypsy Moon.

W towarzystwie dźwięków i brzmień:

Wolfius Dagger -na żywo – album ‘Sound Study’ –  Krótki dzien w lesie.
Świt, Poranek, Odpoczynek, Przejscie. Zmierzch

Possiblilities of the Island
Exhibition Photography by Zover Hax
Opening – 22.06.2011, 22:45 CET (2:15 PM, PDT) Gypsy Moon.

Accompanied by the sounds:

Wolfius Dagger – live – Sound Study album – Short day in the woods
(Morning, Siesta, Interlude, Nightfall)

[Projekt zainspirowany  wyspą Baltrum, w przestrzeni realnej.]
[The project inspired by the island Baltrum in real space.]

 

Space in the clouds. presentation of photographs in different light settings, in a simple minimalist form.

‘In The Right Side of The Garden – Postcards from St. Malo’ Photography by Zover Hax (Zet Over).
Lucia’s  Genesis Garden http://slurl.com/secondlife/Heaven% 20Lake/154/126/1809